Stille Week-Paastijd Stille Week-Paastijd
Witte Donderdag 
Op Witte Donderdag, gedenken wij de laatste keer dat Jezus met zijn discipelen de paasmaaltijd hield. Ook wij vieren vanavond deze maaltijd, in gemeenschap met hem.
Omdat deze viering een feestelijk karakter draagt, is het paarse antependium dat in deze tijd gewoonlijk over de tafel hangt vervangen door het witte kleed - vandaar dat wij spreken van Witte Donderdag.
Goede Vrijdag
Op die dag gedenken wij het sterven van Jezus. Een dag van inkeer. Daarom branden er van-avond ook geen kaarsen; alleen de Paaskaars brandt nog. Ook deze zal straks - aan het eind van de dienst - worden gedoofd.
Wij weten dat de dood, de duisternis, het laatste woord niet heeft; wij weten van Pasen, van Jezus opstanding. Daarom kan het toch een GOEDE Vrijdag zijn.
Stille Zaterdag
Op die dag gedenken wij de opstanding van Jezus uit de dood. De dood is overwonnen, het leven is teruggekeerd. Wij mogen zingen en blij zijn over deze grote gebeurtenis.
Als symbool van deze vreugde zal dan het paarse antependium worden verwisseld voor een wit. Wit is de feestkleur van de kerk.
Paasochtend
Jezus leeft, de dood heeft niet het laatste woord! Dat belijden en zingen we vandaag voluit. We zingen "U zij de glorie, opgestane Heer!"Het antependium is wit, teken van feestvreugde. Er is een nieuwe paaskaars, als symbool van een nieuw begin.
terug