6 november - Speciale collecte voor de Voedselbank Oss en omgeving 6 november - Speciale collecte voor de Voedselbank Oss en omgeving
U kunt nog een gift overmaken naar de rekening van de diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente Lith en Oijen
IBAN NL50RABO0373744811 
onder vermelding "voedselbank"
terug