Rond de tafel met de Bijbel Rond de tafel met de Bijbel
Samen met ds. Dick de Jong komt een groepje gemeenteleden maandelijks bij elkaar om een boek uit de Bijbel te bespreken.
Voor dit seizoen hebben we een wat andere insteek. We bespreken een paar thema’s die in een gesprek over geloof steeds terugkeren.

In vier avonden gaan we zulke thema’s aan de orde stellen: God, geloven, menszijn, leven.
Wie mee wil doen: schuif aan!
Voor meer informatie   
Rond de tafel met de Bijbel

 
terug