Pinksteren Lied 675 Pinksteren Lied 675

Geest van hierboven

Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!

Hemelse vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!

Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!


 
terug