zondag 4 december 2022 om 10:00 uur

ds. Pim Verschoor uit Helmond, 2e zondag van Advent
Voorganger(s): ds. Pim Verschoor
Ouderling(en): Gijsbert Blok
Organist: Tineke van de Kuit

1e collecte: het werk van de diaconie
2e collecte: Werelddiaconaat Libanon/Irak/Jordanië-Creëren van banen voor jongeren 

terug