zondag 13 november 2022 om 10:00 uur

Dienst voorbereid door ds. Willemijn Bakkes uit Driebergen
Tekst(en): Matteus 6: 24-34 en Fillipenzen 4: 4-9
Ouderling(en): Lisette Snaterse
Organist: Tineke van de Kuit

1e collecte: het werk van de diaconie
2e collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat Colombia - Onderwijs voor werkende kinderen

terug