zondag 6 november 2022 om 10:00 uur

ds. Nienke van Andel uit Houten Aandacht voor Dankdag
Voorganger(s): ds. Nienke van Andel
Tekst(en): 2 Tessalonicenzen 2,13-3,5 en Lucas 19, 41-48
Ouderling(en): Adri de Vriend
Organist: Pieter Reesink

Speciale collecte voor de Voedselbank Oss

terug