zondag 5 december 2021 om 10:00 uur

ds. Geurt Smink uit Schoonhoven
Voorganger(s): ds. Geurt Smink
Ouderling(en): Lisette Snaterse
Organist: Pieter Reesink

Diake: Maren te Rehorst
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk in Actie Zending Rwanda
                   "Opvang en scholing van kwetsbare kinderen"                

terug