zondag 7 november 2021 om 10:00 uur

ds. Wil van Egmond uit Eindhoven Aansluitend gemeenteoverleg
Voorganger(s): mevr. ds. Wil van Egmond
Ouderling(en): Peter Bosch
Organist: Tineke van de Kuit

Diaken: Joke Eikelenboom
1e collecte: werk van de diaconie
2e collecte:
Kerk in Actie: Sterke en weerbare vrouwen in Guatemala

terug