zo 17 nov 2019  om 10:00 uur
Voorganger: mevr. ds. C. Pumplun
Zondagse kerkdienst
Ouderling: Adri de Vriend
Organist: Tineke van de Kuit

Voorganger: mevr. ds. C. Pumplun, Amsterdam.
Na afloop Gemeenteberaad

terug