zondag 31 december 2023 om 10:00 uur

mevr. drs. Hettie Oudelaar uit Gennep, na de dienst is er koffie en thee
Voorganger(s): mevr. drs. Hettie Oudelaar
Tekst(en): Jesaja 61:10-63:3 en Lucas2:(22)33-40
Ouderling(en): Jan Lacet
Organist: Tineke van de Kuit

terug