zondag 10 december 2023 om 10:00 uur

de heer Frank Werkman uit Amersfoort - 2e zondag van Advent - na de dienst gemeenteberaad
Voorganger(s): de heer Frank Werkman
Ouderling(en): Gijsbert Blok
Organist: Bram van de Glind, pianobegeleiding

Collecte
1e rondgang: diaconie
2e rondgang: kerk in Actie - Kinderen in de Knel Myanmar - Ontheemde kinderen op weg naar de toekomst

terug