zondag 24 oktober 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. Mient Dijkstra
ds. Mient Dijkstra, Goch (D)
Ouderling: Peter Bosch
Organist: Tineke van de Kuit

Diaken: Rita Lievens
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk

terug