Gebed Gebed
Barmhartige God,

We branden van verlangen om
te komen in uw heiligdom...
Maar ook deze zondag zijn we weer met minder kerkgangers dan we hadden gehoopt.
We missen elkaar, de gemeenschap, de vrolijkheid van de kinderen, de koffie na de dienst.
We willen u Naam prijzen, uw lof zingen, maar enkelen zingen voor ons allen.
Wat zal de komende tijd ons brengen? Hoe zullen wij kerk zijn? Wijs ons de weg,
God, dat wij niet ontmoedigd raken.
We bidden u voor hen die ziek zijn geworden door het coronavirus, die vrezen voor
zichzelf of hun naaste familie en vrienden.
We bidden voor hen wier behandeling wordt uitgesteld, waardoor zij langer in
onzekerheid moeten leven.
We bidden voor allen die op welke wijze dan ook zorgen voor de zieken en
kwetsbaren in onze samenleving.

We bidden voor hen die ons regeren. Ook voor hen is het zoeken naar wat wijsheid
is in deze onzekere tijden. Dat wij hen niet hard vallen.
We bidden voor hen die hun werk zien verdwijnen, hun zaak zien instorten.
Voor jongeren, voor wie school, studie, sporten en feesten van alle spontaniteit en
vanzelfsprekendheid is ontdaan.
Voor onze samenleving bidden wij U, dat we ons vanuit onze eigen belangen niet
tegenover elkaar opstellen,
dat we niet uit elkaars genade vallen, maar verbinding zoeken.
Laat ons, als uw gemeente daarin voorbeeldig zijn. Laat ons in deze tijd een
vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.
Zie ons aan, hier bijeen, verbonden met allen die thuis op enig moment deze dienst
volgen.
We willen u danken voor wat er wél is: uw Woord, het gebed, het lied dat we met
hart en ziel mogen beleven, de gaven die we mogen delen.
We danken u voor wie u voor ons wilt zijn: een liefdevolle God, bij wie vergeving en
bevrijding te zoeken en te vinden is. Laat uw Geest ons dragen, dit uur, alle dagen.
Door Jezus Christus, onze Heer.
Amen.


ds. Julia van Rijn
 
Hotel de Hoop door Matthijn Buwalda Hotel de Hoop door Matthijn Buwalda
 
Kerkdiensten in coronatijd Kerkdiensten in coronatijd
Onze kerkdiensten worden gehouden conform het Gebruiksplan Covid-19:
maximaal 30 bezoekers en geen gemeentezang.
U dient zich daarom voor iedere kerkdienst opnieuw aan te melden vóór vrijdagavond 20.00 uur:

💻scriba@pkn-lith-oijen.nl
 📱    06 36 045 016
 
 
Herfst Herfst
Herfsttijd

Een tijd van prachtig licht en mooie kleuren.
Een tijd om los te laten om te kunnen behouden.
Voorbereiding op de winter.

Herfst

'Het lentebruidje, lelietje der dalen,
Wat weet zij van de laatste zomernacht?
Kent zij de herfst, de bostuin die haar wacht,
waar jong en oud tezamen ademhalen?

Het spel van wind en blad, de trage dans
van tijd en rijpheid, in hun volle glans.'


Rikkert

Hij liet uit de hemel de oostenwind los,
de zuidewind wakkerde hij aan


Psalm 78:26