Hemelvaart

Hemelvaart, de dag dat Jezus naar de hemel is gegaan. Soms lijkt het alsof God niet meer tussen de mensen is, maar Hemelvaart herinnert ons eraan dat er een verbinding is gelegd tussen hemel en aarde.
Hemelvaart

Heer God,

U woont daarboven en wij hier beneden.
Dat is een heel verschil.
Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent.
Maar de dag van Uw Hemelvaart herinnert ons eraan
dat er een verbinding is tussen de hemel en de aarde.
Die verbinding is gelegd door Jezus Christus.
Hij kwam naar beneden en Hij is weer teruggekeerd naar boven.
Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U komen.

Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij van hart
en zegen onze collega’s en alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd,
zodat we merken dat Jezus bij ons is.
Help ons om de band tussen hemel en aarde te mogen voelen
en voelbaar maken voor anderen,
en hoor ons gebed om Jezus’ wil.

Amen

Bron: ‘Met zonder Jezus’ over Hemelvaart (2014), uitgave Protestantse Kerk in Nederland

terug