Gebed bij Pasen

Gebed bij Pasen
Een gebde van hoop en twijfel bij Pasen
 

Jezus Christus,

ik dank U voor het hoge feest van Pasen.
Over deze hele wereld wordt vandaag gevierd dat uw graf leeg was.
Mensen roepen elkaar toe: de Heer is werkelijk opgestaan!
Het leven is aan het licht gebracht,
de dood heeft niet het laatste woord.

Aarzelend zeg ik het mee,
want dit zijn grote, hoge woorden.
Ik kan haast niet geloven dat het waar is.
Om me heen is zo veel dood,
zo veel ellende, zo veel pijn, zo veel wanhoop.
Steeds weer lopen mensen vast en zien geen toekomst.
Soms weet ik ook zelf niet waar ik het zoeken moet.

Jezus Christus, geef mij dwars door mijn twijfels heen
het geloof dat U de Levende bent.
Zodat ik me afkeer van het duister 
en U met hoop en verwachting tegemoet leef.

door ds. Marco Batenburg

terug