Om de vrijheid Om de vrijheid

Een gebed in dankbaarheid, om troost, vrede en vrijheid.

Om de vrijheid, God,
willen we U danken.
Vrijheid om mens te zijn
om in verscheidenheid, veelkleurig
met elkaar en voor elkaar
voor uw aangezicht te leven.

Duur bevochten is ze.
Velen dragen nog de littekens mee
van verlies van geliefden,
van verwondingen opgelopen
in de strijd.

We bidden U voor hen die
de herinneringen met zich meedragen
aan wat gebeurde, toen.

Om de troost van uw nabijheid
voor een ieder die rouwt.
Om het verlies van
degenen die hen lief zijn.

We bidden U voor hen die
vandaag leven te midden van oorlog
en moeten vechten voor hun vrijheid.

We bidden U voor hen
die verlangen naar
een leven in vrijheid,
onbezorgd en onbekommerd.

Dat de dag mag komen
waarop uw vrede vaardig wordt over allen,
vijanden elkaar de hand zullen reiken
en ieder mens in vrijheid leeft
in de naam van Jezus Messias.

Amen

(door ds. Ruud Stiemer)

terug