Gebed om vrede voor het Midden-Oosten

Door de Iraanse aanval op Israël nemen de spanningen in het Midden-Oosten toe. Inwoners vragen zich vertwijfeld af of een hoopvol leven nog mogelijk is. Rabbi Sigal Asher van Kerk in Actie-partner Rab
Gebed om vrede voor het Midden-Oosten

Goede God,

Wij bidden U om moed en kracht
in deze tijd vol spanningen.
Geef ons de moed en de kracht om onze levens te heiligen
en het vermogen om een ​​baken van hoop te vinden 
dat genezing brengt voor lichaam, geest en ziel, 
van elke persoon en elke natie op deze aarde.

Wij bidden U om de veilige terugkeer van de gegijzelden, 
om genezing voor degenen die gewond raakten,
en om rust en vrede voor allen die in deze onheilige oorlog zijn omgekomen.
Dat geen geen enkele vrouw of man, meisje of jongen
nog pijn, honger of angst zal kennen.

Mogen wij de moed en de kracht hebben
om een leven vol hoop op te bouwen. 
Om een ​​samenleving te realiseren 
waarin we in veiligheid kunnen wonen, 
ieder onder zijn eigen wijnstok en onder zijn eigen vijgenboom. 

Mogen wij de moed en kracht krijgen
om vrede te sluiten op deze aarde, 
vrede tussen ons allemaal, in heel het land, 
tussen alle naties en met de hele schepping.

Amen

Geschreven door Rabbi Sigal Asher, vertaald in het Engels door Rabbi Dana Sharon, beiden werkzaam voor Rabbis for Human Rights

terug