Pastorale zorg Pastorale zorg

Als er dringend behoefte is aan pastorale zorg, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte, overlijden, of een andere crisis, neem dan contact op met:

Adri de Vriend 06-36045016
scriba@pkn-lith-oijen.nl
     of

Peter Bosch     06-13863899
voorzitter@pkn-lith-oijen.nl

terug