Dodenherdenking 2022 Dodenherdenking 2022
Vrijheid in Verbondenheid
Op 4 mei vindt de gemeentelijke dodenherdenking plaats voor de slachtoffers uit de voormalige gemeente Lith.
De herdenkingsbijeenkomst begint om 19.00 uur in de H.Lambertuskerk te Maren-Kessel en wordt ondersteund door koren, het Gilde St. Lambertus, de Lithse Fanfare, kinderen en vertegenwoordigers van de diverse geloofsgemeenschappen.
Aansluitend aan de herdenking is er gelegenheid tot het leggen van bloemen bij de gedenksteen.
Tot slot is er koffie/thee in de Sleutel in Maren-Kessel.
U bent van harte uitgenodigd!

     
terug