Startzondag 13 september Startzondag 13 september

        Buitendienst op de boerderij aan de Mr. van Coothstraat in Lith
        Aanvang 10.00 uur
        Graag zelf een stoel meebrengen
        Afsluiting met een broodje
        Alles volgens de RIVM voorschriften 
        Aanmelden uiterlijk donderdagavond 10 september:
      💻scriba@pkn-lith-oijen.nl 
                      of
      📱0636045016
 
terug