Paaslied in coronatijd Paaslied in coronatijd
This Easter Celebration

Dit is een vreemde Pasen,
zo anders dan voorheen:
we bidden afgezonderd,
we zingen thuis alleen.
Met iedereen op afstand,
ook wie de dienst nu leidt:
een lege kerk, een beeldscherm,
wij vieren ver verspreid.


Geen zingende gemeente,
geen hart verrukkend koor,
hoe dringt dan nu de vreugde
van Pasen tot ons door?
Geef elk, aan huis gebonden,
toch de genade om
uw opstanding te vieren:
elk huis een heiligdom.


Niet van een kerk vol mensen
straalt nu de blijdschap af,
maar van het nieuws van vrouwen
die zien het lege graf; 
van leerlingen die twijf’lend
naar Galilea gaan, 
vol vreugde Hem herkennen:
de Heer is opgestaan!


In alle zorg en moeite
bedenken wij toch wel
wie voor ons heeft geleden,
wie daalde in de hel,
wie daar de weg ons baande,
geen dood die Hem nog bindt;
nu kan ons niets meer scheiden
van Hem die ons bemint.


Wij danken U met Pasen,
als kerk, hoe ook verspreid
en toch uw ene lichaam,
U dienend wijd en zijd.
Door thuis of bij een ziekbed
te zorgen voor elkaar
wordt hier het nieuws van Pasen
ook in ons leven waar.


Tekst "This Easrer Celebration"
Geschreven door Carolyn Winfey Gillette
vertaald door Gert Landman in april 2020
te zingen op "Zolang wij ademhalen" Lied 657
of event. "De ware kerk des Heren" Lied 968

 
terug