Interim predikant Interim predikant
ds. Marcel Zijlstra, ook voor pastorale zorg
telefoon: 06-36533786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl 
 
Het lied van Ruth, gezongen door Stef Bos Het lied van Ruth, gezongen door Stef Bos

(...)
En ek weet die toekoms is onseker
En die donker is digby
En ek weet ons wag ‘n lang reis
Reg deur die woestyn

Maar jou land is my land
Jou volk is my volk
Jou taal is my taal
Jou God is my God
Jou droom is my droom
Jou pad is my pad
Jou toekoms my toekoms
Jou hart in my hart
(…)

(Stef Bos)

 
Gebed

Gebed