Adventskalender in teken van Openbaring: ‘Het gaat over God die komt’

Waarom juist dit bijbelboek?

“Dat heeft alles te maken met ons jaarthema ‘Van U is de toekomst’. Veel mensen maken zich zorgen om de toekomst en vragen zich af of de kerk nog toekomst heeft. Het is goed om samen deze zorg te bespreken en in Bijbels perspectief te zien. De toekomst is niet aan ons, maar aan God alleen, van Hem die is, die was en die komt (Openbaring 1:4). Openbaring geeft ons een inkijkje in Gods toekomst.”

Wat is de link tussen Advent en Openbaring?

Openbaring is een echt adventsboek. Het gaat over God die komt, die door het oordeel heen Zijn mensen en Zijn wereld redt. De wereldgeschiedenis staat in het teken van de belofte 'Alles maak ik nieuw' (Openbaring 21:5). Met de geboorte van Jezus is dit nieuwe van God zichtbaar geworden. De 'eerste komst' van Jezus in Betlehem zet de toon voor Zijn 'tweede komst' aan het einde der tijden.”

Welke gedeelte spreekt u het meeste aan?

“Wat mij altijd ontroert is Openbaring 7: een blik in de hemel met de ontelbare schare uit alle volken, de stammen van Israël voorop, en alle tijden - over diversiteit gesproken! -, en de dieren die een en al aanbidding zijn voor God en voor het Lam (Jezus). Zij komen uit de verdrukking en loven en prijzen God - hemelse liturgie waar ook de dieren in meedoen!” 

Hoe ziet u die toekomst voor u?

“Openbaring helpt me om het op een bepaalde wijze voor me te zien, al is het in beeldtaal. Het jaarthema vat het voor mij krachtig samen: Van U, God, Christus, is de toekomst. 

Een tekst die mij ook verder helpt is 1 Korintiërs 13:12, waar Paulus zegt: Nu, in dit leven, kijken we als het over de dingen van God en dus over de toekomst gaat, in een wazige spiegel. Straks, in Gods grote toekomst, zullen we Hem zien van aangezicht tot aangezicht! De verrassing staat ons dus nog te wachten.” 

Wat kunnen we leren voor deze tijd?

“Openbaring is geen puzzelboekje met verborgen route van de toekomst, maar een troostboek in beeldtaal voor aangevochten volgelingen van Jezus. Uiterst kritisch voor iedereen die meent de dingen naar eigen hand te kunnen zetten: de keizer, andere machthebbers, maar ook christenen die meer vol zijn van zichzelf dan van Christus. Het is bemoedigend en troostend voor mensen die weten van 'het beest', maar toch geloven dat de toekomst aan God is. Openbaring is als het ware een profetisch stripboek dat het verlangen naar Gods toekomst aanwakkert. Zie de slotzin: 'Ja, Ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus! (Openbaring 22:20)

Kalender bestellen

U kunt een gratis exemplaar van de adventskalender aanvragen via petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender. Als u als kerk uw gemeenteleden een kalender cadeau wilt doen, bestelt u deze via petrus.protestantsekerk.nl/kalenderbestellen. Vanaf 2 exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk.

Scriba ds. René de Reuver heeft zelf ook meegeschreven aan de dagelijkse overdenkingen in de adventskalender 'In een ander licht'. 

Lees meer over materialen voor Advent en Kerst 2021:

Materiaal Advent & Kerst 2021 beschikbaar: van adventskalender tot kerstwandeling

15 sep 2021 Pijl naar rechts

 

 lees verder
 
Week van de opvoeding - Tips voor het geloofsgesprek

Het is mooi om op regelmatige basis met verschillende generaties na te denken over geloof en zingeving. Thuis en in de kerk. Goede en aansprekende materialen kunnen helpen om met alle generaties dit gesprek te oefenen. Onderstaande materialen zijn daarbij behulpzaam.

 • Met de creatieve werkvorm Op reis met Ruth ontdekken kinderen en volwassenen het bijbelverhaal over Ruth en Noömi. Er kan ook een kliederkerkviering aan gewijd worden. Tevens geschikt om rond dankdag, dit jaar op 3 november, te organiseren.
 • ‘Leer & Leef’ en ‘Follow Me’, catechesemethoden van de HGJB, hebben ook vragen en opdrachten voor thuis. Zo komt het gesprek van de jeugdgroep of catechisatie terug in het gezin. 
 • Het spel Het Goede Verhaal van Jong Protestant brengt gezinnen met elkaar in gesprek over bijbelverhalen. Bekende en onbekende bijbelverhalen komen langs. 
 • Met de werkvorm Time travel to the future gaan tieners in gesprek met diverse generaties uit de kerk om te ontdekken wat hun visie is op de toekomst en duurzaamheid. 
 • Voorleven van de HGJB is gespreksmateriaal voor opvoeders dat helpt om na te denken over de plek van opvoeding, zingeving en geloof in hun gezin. 
 • Deze gesprekskaartjes helpen om als ouders en kinderen op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan. Ze nodigen uit om iets te delen uit je leven. Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar. 
 • Op de website MijnKerk staan interessante blogs over opvoeding en ouderschap in het dagelijks leven, direct gericht op ouders en verzorgers. Ga naar Relaties & Opvoeden > Kinderen, schrijf je in voor de nieuwsbrief of volg MijnKerk op Facebook of Instagram.
 lees verder
 
Wat kunnen kerken doen om Afghanen te helpen?

Nu er groepen Afghaanse vluchtelingen en evacués naar Nederland komen kunnen kerken ook hier helpen om deze mensen op te vangen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verwacht zelfs een tekort aan opvangplekken (Friesch Dagblad, 26-08-2021). Wat kunt u doen?

Kerk in Actie heeft, in contact met COA en Takecarebnb, de volgende tips: 

1. Bied Afghaanse vluchtelingen logeerplekken aan 

Via takecarebnb.org kunt u nu ook Afghaanse vluchtelingen die al door de procedure zijn een logeerplek aanbieden voor drie maanden. Takecarebnb maakt gebruik van de logeerregeling van COA. Maar u kunt ook andere asielzoekers opnemen die al door de procedure zijn, om de AZC’s te ontlasten.

2. Help bij noodopvanglocaties - geef een warm welkom

Op de noodopvanglocaties in Zoutkamp, Heumensoord en Zeist kunnen kerken hun activiteiten bekend maken. Dit geldt ook voor de overige AZC’s met noodopvang die nog zullen komen. Wacht u even tot de eerste levensbehoeften (eten, onderdak) door COA zijn geregeld, en de quarantaineperiode is afgelopen en overleg daarna met de locatiemanager over het geven van een 'warm welkom': taallessen, fietslessen, welkomstmaaltijden, culturele bijeenkomsten.

3. Stel gebouwen beschikbaar voor tijdelijke opvang

Hebt u kerken of andere gebouwen die leegstaan of nauwelijks worden gebruikt, (bv. door covid-19) en geschikt kunnen worden gemaakt voor grootschalige opvang of kleinschalige opvang van minderjarige jongeren, bespreek dan met uw College van Burgemeester en Wethouders en/of met het COA of hier vluchtelingen kunnen worden ondergebracht. 

In het algemeen geldt: overleg in uw kerkelijke gemeente en stem uw plannen goed af met gemeente en COA. We willen er zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, geaardheid of geslacht. 

“Wat je voor de minsten hebt gedaan, heb je voor Mij gedaan.” (Mattheüs 25, vs. 40)

Bid mee voor Afghanistan:

Gebed voor Afghanistan

27 aug 2021 Pijl naar rechts
 lees verder
 
Materiaal Advent & Kerst 2021 beschikbaar: van adventskalender tot kerstwandeling

1. Vraag adventskalender 2021 gratis aan

Dit jaar staat in de Petrus-adventskalender het bijbelboek Openbaring centraal. Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en gespreksvragen.  U kunt een gratis exemplaar aanvragen via petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender

De kalender bestellen voor uw gemeenteMisschien wilt u als kerk uw gemeenteleden verrassen met een kalender. Vanaf twee en meer exemplaren kost de kalender 1 euro per stuk en is deze te bestellen via petrus.protestantsekerk.nl/kalenderbestellen

2. Gratis kerstmagazine en adventsslinger

Van de eerste adventszondag tot en met Kerst komt de Protestantse Kerk via Kerk in Actie samen met u in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Vier weken lang volgen we hun verhalen en leven we met hen mee, zowel thuis als in de kerk. In het gratis kerstmagazine komen de verhalen van vluchtelingenkinderen dichtbij. U kunt gratis meerdere exemplaren bestellen om op de eerste adventszondag aan uw gemeenteleden uit te delen. Bij dit kerstmagazine zit een adventsslinger met elke dag een nieuw stukje van het verhaal van een vluchtelingenkind. Vraag het magazine gratis aan

3. Organiseer een Geef licht-concert

Tijdens advent en Kerst kunt u samen met Zingen in de Kerk/Koren in de kerk een event organiseren. Dit event bestaat uit een concert of optreden, gegeven door artiesten die verbonden zijn aan Zingen in de kerk/Koren in de kerk. Kijk hier welke artiesten er meedoen.

Met dit concert of optreden organiseert u niet alleen een mooi event, u vraagt ook aandacht voor de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen in Griekenland. Om dit extra kracht bij te zetten kunt u een vluchtelingentent bestellen. Een vluchtelingentent is misschien wel hét symbool voor de uitzichtloze vluchtelingenproblematiek in Griekenland. Daarom is een vluchtelingentent ook het centrale element in de kerstcampagne. Als gemeente kunt u zo’n tent bestellen, in combinatie met een concert van Zingen in de Kerk of een sponsor-tentenkamp voor tieners. Vraag een Geef licht-concert aan

Vluchtelingentent onderstreept kerstcampagne Kerk in Actie

8 sep 2021 Pijl naar rechts

4. Organiseer een sponsor-tentenkamp voor tieners

U kunt de vluchtelingentent ook bestellen voor een sponsor-tentenkamp voor tieners. Door bijvoorbeeld een dag en nacht in hun eigen tenten rond de vluchtelingentent te bivakkeren en zich daarvoor te laten sponsoren, komen tieners (en/of andere gemeenteleden) in actie voor kinderen op de vlucht. Om dit goed te organiseren ontvangt u van ons een uitgebreid stappenplan. Bestel een vluchtelingentent voor uw sponsoractie

5. Doe mee met de huis-aan-huiscollecte

Van 22 t/m 27 november (week 47) organiseert Kerk in Actie een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Duizenden collectanten gaan in meer dan 600 plaatsen in Nederland deur aan deur collecteren. U kunt ook meedoen als collectant of coördinator in uw wijk of dorp. Informatie en aanmelden op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte

6. Liturgisch bloemschikken

De bloemschiksuggestie in de brochure ‘Liturgisch bloemschikken voor Advent & Kerst 2021’ is geïnspireerd op het thema van de kerstcampagne van Kerk in Actie - ‘Geef licht’. Vanaf begin november kunt u de nieuwe brochure downloaden via protestantsekerk.nl/bloemschikken.

7. Organiseer kerstwandeling of lichtjestocht

Een kerstwandeling of lichtjestocht is een laagdrempelige manier om mensen te laten kennismaken met het kerstverhaal uit de Bijbel. De organisatie vergt de nodige tijd. In de ideeënbank vindt u een draaiboek, tips en voorbeelden om een lichtjestocht in uw gemeente te organiseren.

Kerstwandeling of lichtjestocht

Pijl naar rechts

 

8. Kerstengelproject: omzien naar elkaar

In deze tijd is er meer dan ooit behoefte aan verbinding, saamhorigheid en zorg voor elkaar. Een engelenproject voorziet in die behoefte. In heel veel plaatsen zijn diverse kerken, stichtingen en verenigingen voorgaande jaren actief geweest met engelenprojecten. 

Kerstengelproject: omzien naar elkaar

Pijl naar rechts

Dit idee en anderen suggesties staan in de digitale ideeënbank. Zoals een aantal ideeën om een kerstmusical te organiseren, maar ook een beschrijving om zelf kaarsen te maken

9. Van kindernevendienstproject tot kerstchallenge

De weken voor Kerst zijn een mooie tijd om wat extra’s te doen met de kinderen en jongeren in de gemeente. Jong Protestant heeft een overzichtspagina gemaakt van kindernevendienstprojecten, kerstmusicals en andere advents- en kerstactiviteiten.

In de adventsperiode kunt u met uw jeugdgroep (10 tot 16 jaar) weer een spannend kerstspel spelen: de Kerstchallenge 2021. Meer informatie volgt.

10. Bestel een gratis cd of kleurboek als kerstgroet

Vanaf half oktober kunt u via daaromkerst.nl weer een gratis kerstcd bestellen. Dit jaar heeft u de keuze uit vier verschillende cd’s van onder andere Stef Bos, Edsilia Rombley en Elly & Rikkert. Ook kunt u een gratis kleurboek van Rainbow de duif bestellen. Gemeenten kunnen ook cd’s of het kleurboek stellen om uit te delen aan gemeenteleden. Vanaf 2 of meer exemplaren kost dat slechts 2,50 euro per stuk. 

De informatie in dit artikel wordt steeds aangevuld, naarmate er meer advents- en kerstmaterialen ter beschikking komen en besteld kunnen worden.

Bekijk ook de themapagina:

Advent & Kerst

Pijl naar rechts
 lees verder
 
Eerste kerngemeente binnen Protestantse Kerk in Nederland: Geloven in Spangen 

Geloven in Spangen is onder andere actief met wijkdiners, zwemlessen voor vrouwen, vieringen en huisgroepen. Daarbij is de gemeente actief betrokken bij de start van een nieuwe pioniersplek in een nabijgelegen buurt.

Zelfstandig worden

Waarom wil Geloven in Spangen meer zelfstandigheid? In het Nederlands Dagblad zei pionier Nico van Splunter daarover: "We wilden zelf verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die we maken. Geloven in Spangen is een ander type kerk dan onze moedergemeente van de Pelgrimsvaderskerk. Wij wilden graag doorgroeien en verder met pionieren. Nu is vanuit Geloven in Spangen een wijk verderop een nieuwe pioniersplek ontstaan. Financieel zijn we al een jaar of vijf niet meer afhankelijk van de Pelgrimsvaderskerk. We willen volwaardig onderdeel zijn van de Protestantse Kerk en tegelijk zelfstandig zijn, zodat we niet eerst goedkeuring van een andere kerkenraad hoeven vragen als we een besluit willen nemen.” 

Minder regels

Sinds het synodebesluit van juni 2019 is het mogelijk dat nieuwe, missionaire vormen van kerk-zijn binnen de Protestantse Kerk verder kunnen gaan als zelfstandige kerngemeente. Dit is een nieuwe rechtsvorm voor initiatieven bij wie het niet goed past om een reguliere (wijk)gemeente te worden maar die wel behoefte hebben aan meer zelfstandigheid en die tegelijk voluit onderdeel willen zijn van de Protestantse Kerk. 

Voor een kerngemeente zijn minder regels van toepassing en er gelden minder vereisten. Zo hoeft er bijvoorbeeld geen apart college van diakenen of college van kerkrentmeesters te zijn. Deze mogelijkheid ontstond na een uitgebreid onderzoek onder pioniersplekken naar verbeterpunten die nodig zijn voor hun verdere ontwikkeling. In 2018 en 2019 is daarover meermaals overlegd in de generale synode en tijdens diverse bijeenkomsten in het land. Dit monde uit in de nota 'Mozaïek van kerkplekken' waarover de synode op 22 juni 2019 positief besloten heeft.

Tijdens de vergadering van de generale synode in september 2021 heeft deze kerngemeente zich gepresenteerd aan de synodeleden. De presentatie vond nu pas plaats, doordat er door de coronacrisis de afgelopen maanden geen fysieke vergadering van de generale synode heeft plaatsgevonden.

Eerste publicatie van dit bericht: juni 2020Update: september 2021

 lees verder
 
Generale synode: ga in gesprek over de speelruimte van het kerkgebouw

Stellingen

Gerben van Dijk, voorzitter van de projectgroep die de nota samenstelde, presenteerde de brochure. “De toekomst van het kerkgebouw is niet alleen het domein van de kerkrentmeesters, maar gaat de hele kerkenraad aan.” Hij benadrukt dat het belangrijk om op tijd over dit onderwerp te beginnen. “Wacht niet tot het water aan de lippen staat, want dan ben je alleen nog maar heel veel tijd kwijt bent aan het vinden van de uitgang. Organiseer op tijd creativiteit en doe het niet alleen.”

Hij peilde de volgende stellingen onder synodeleden. Ze konden stemmen met rode en groene kaarten. 

 1. Ik maak me geen zorgen over de toekomst van ons kerkgebouw. We zijn financieel gezond. De meningen van de synodeleden zijn hier fifty/fifty verdeeld. 
 2. Ons kerkgebouw is bestemd voor het houden van erediensten. Ander gebruik van de kerkzaal is ongepast.Het merendeel van de synodeleden is het hier mee oneens.
 3. Als ik een uitnodiging krijg van de lokale overheid voor overleg over een kerkenvisie, dan ga ik niet, want ik wil niet dat de overheid zich met ons kerkgebouw bemoeit. Synodeleden zijn het hier niet mee eens. Ze zouden zeker wel op de uitnodiging ingaan. 
 4. Ik vind dat ons dorp / onze buurt mee mag praten over de toekomst van ons kerkgebouw. De meerderheid van de synodeleden is het hiermee eens. 
 5. Ik ben huiverig voor multifunctioneel gebruik. In de praktijk werkt het vaak niet. Een kleine meerderheid van de synodeleden is hier huiverig voor. 
 6. Ik zou wel eens met een expert willen praten over de mogelijkheden van ons kerkgebouw. Een meerderheid van de synodeleden zouden dit graag willen.

Visie op religieus erfgoed

Aanleiding voor deze bezinning is het volgende:

 • Binnen de Protestantse Kerk is het besef gegroeid dat bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op kerkgebouwen de focus niet zozeer moet liggen op het afstoten van kerkgebouwen maar veeleer op zinvol gebruik en hergebruik. Zo is er een toenemende aandacht voor de betekenis van dorpskerken als hart van de gemeenschap, de waarde van monumentale stadskerken en voor het gezamenlijk gebruik van kerken met andere (verwante) organisaties.
 • De overheid stimuleert het lokaal ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie op religieus erfgoed (gezamenlijk: de burgerlijke overheid én kerkgenootschappen). Achterliggende gedachte van de overheid is dat hiermee voorkomen kan worden dat monumentale kerkgebouwen in verval raken of bij het afstoten bestemmingen krijgen die onvoldoende passen bij de monumentale aard of het eigen karakter van de kerken.

Met name de laatste ontwikkeling maakt het noodzakelijk dat gemeenten zelf een beknopte visie kunnen formuleren op de toekomst van hun kerk(gebouwen). Want  alleen dan zijn ze goed toegerust om mogelijke ontwikkelingen het hoofd te bieden, en zijn ze een zinvolle gesprekspartner voor de burgerlijke overheid en andere kerkgenootschappen in hun gemeente. Deze nota is bedoeld om als Protestantse Kerk in Nederland een beeld te schetsen waar een dergelijke visie uit zou kunnen bestaan. Daarmee is meteen het belangrijkste doel van deze nota gedefinieerd. 

Maar ook los van het ontwikkelen van een lokale ‘kerkenvisie’ is het voor gemeenten van de Protestantse Kerk van belang om een langetermijnvisie te ontwikkelen op het gebruik en het beheer van hun kerkgebouwen. Dat geeft de meeste ruimte het kerkgebouw op een betekenisvolle manier in te zetten voor de doelstellingen van de gemeente, en het voorkomt dat (uiteindelijk) alleen financiële motieven de basis vormen voor besluiten.

Verschillende aspecten van het kerkgebouw

Aan de hand van de nota kunnen gemeenten reflecteren op de volgende aspecten van het kerkgebouw.

 • De theologische invalshoek helpt om te bepalen: hoe kijken we als gelovigen aan tegen de betekenis van ons kerkgebouw?
 • De kerkelijke invalshoek helpt om te bepalen: hoe kijken we aan tegen een kerkgebouw als ‘middel’ om de doelstellingen van onze gemeente te verwezenlijken?
 • De maatschappelijk invalshoek helpt om te bepalen: welke betekenis heeft ons kerkgebouw voor ons dorp, onze buurt of onze stad? Welke verantwoordelijkheid hebben wij (daarom) voor het beheren en bewaren van dit erfgoed? Maar ook: welke kansen geeft dit voor gezamenlijk gebruik, het maken van verbinding tussen kerk en omgeving, en het delen van verantwoordelijkheid?

De lokale kijk op de perspectieven bepaalt uiteindelijk de speelruimte van het desbetreffende kerkgebouw.

Diaken Boersma (classis Fryslân) vraagt zich wel af hoe ver je moet gaan met het investeren in kerkgebouwen. “Straks is er geen geld meer voor predikant of kerkelijk werker?” Gerben van Dijk: “Ik begrijp goed wat we zeggen. Vroeger zeiden we ook ‘mensen gaan voor stenen’. Nu zeggen we ‘die gebouwen kunnen een kans zijn voor de kerk van de toekomst’. Ik hoop van harte dat gemeenten dit gesprek met elkaar gaan voeren.”

De opmerkingen en vragen van synodeleden worden verwerkt in de definitieve versie. Die versie zal aangeboden worden aan gemeenten.

 

Download hier het synoderapport:

Speelruimte gezocht - Protestantse visie op kerkgebouwen  lees verder
 
Generale synode aanvaardt unaniem de ‘notitie vervolg rapport ambtsvisie’

Na de bespreking van het rapport Geroepen en gezonden op 12 juni 2021 legt het moderamen in deze notitie een voorstel voor de aanpak van het vervolg voor, waarin de besluiten van juni en de peiling die onder leden van de generale synode is gehouden zijn verwerkt.

Synodeleden spreken hun waardering uit voor het voorgestelde proces, maar stellen ook kritische vragen over of de probleemstelling nog wel helder in beeld is en het proces niet te ver uitwaaiert. De scriba herinnert de synodeleden er echter aan dat ze zelf - in een vorige vergadering - gevraagd hebben om een bredere ambtsvisie. Tegelijkertijd stelt hij hen gerust dat er alleen over de ambtstheologie gesproken gaat worden met betrekking tot wat er noodzakelijk is om huidige uitdagingen op te lossen. 

De Reuver: “We spreken over ambtstheologie aan de hand van de vragen die er spelen en het moet een oecumenisch verantwoorde visie zijn. Daar moeten we ons wel toe beperken, zodat we meters kunnen maken.” Om er enigszins lachend aan toe te voegen: “Je kunt over de ambtstheologie namelijk bijna eindeloos spreken.”

Zorgvuldigheid door gefaseerde besluitvorming

Het moderamen geeft in de notitie aan dat ze beseft dat de uitwerking en concretisering van de ambtsvisie te fundamenteel en veelomvattend is om in korte tijd tot definitieve besluitvorming te komen. “Het vraagt om een zorgvuldig proces waarin voldoende tijd en ruimte is voor consultatie van alle betrokken partijen en voor participatie en bijsturing door de generale synode bij het nemen van cruciale wissels.” Daarom stelt het moderamen een gefaseerde aanpak en besluitvorming voor.

Fase 1: Inhoudelijke verdieping In deze fase vindt er verdere verdieping van de ambtsvisie plaats en wordt er nader (praktijk)onderzoek gedaan naar de beleefde praktijk van gemeenten en kerkelijk werkers. In november 2021 wordt de generale tussentijds geïnformeerd over de voortgang en tijdens de generale synode van april 2022 worden de uitkomsten van de ‘werkgroep vervolg ambtsvisie’ en de ‘werkgroep onderzoek’ ter bespreking en besluitvorming aangeboden.

Fase 2: Verschillende beroepsprofielenMede op basis van de voorgaande fase worden mogelijke beroepsprofielen voor de dienaar des Woords opgesteld en deze worden ter besluitvorming voorgelegd aan de generale synode van november 2022. De ambtsvisie wordt ook betrokken op wat dit betekent voor de kerkelijk werkers die geen dienaar des Woords worden.

Fase 3: Concretisering en uitwerkingDe praktische uitwerking en verdere concretisering vindt plaats in verschillende werkgroepen. Om een goede aansluiting te garanderen tussen de uitwerkingsvraagstukken, de ambtsvisie en de beroepsprofielen, worden de werkgroepen al eerder gefaseerd opgestart. Tijdens de generale synode van april 2023 wordt een samenhangend rapport voorgelegd ter besluitvorming.

Voorgeschiedenis

De generale synode heeft op 12 juni 2021 de ambtsvisie, zoals verwoord in het het rapport ‘Geroepen en gezonden’ aanvaard als uitgangspunt voor haar beleid en verdere visieontwikkeling. Naar aanleiding hiervan zijn synodeleden - middels een brief - uitgenodigd hun visie te geven op allerlei vragen betreffende de uitwerking van het besluit. De reacties van de synodeleden- vragen, suggesties, bevestigende opmerkingen - zijn verwerkt in de vervolgnotitie die vandaag aanvaard is.

Download hier:

Notitie vervolg rapport ambtsvisie 'Geroepen en gezonden'  lees verder
 
Barendrechtse kerken maken samen film ‘Onderweg naar Rome’

‘Onderweg naar morgen’ is een initiatief van de stichting Hart voor Barendrecht. De stichting ondersteunt projecten die de onderlinge verbondenheid in Barendrecht bevorderen en wordt mogelijk gemaakt door tien kerken van verschillende denominaties.

Drijvende kracht

Marijke Roodnat, lid van het ‘kernteam filmproject’ van Hart voor Barendrecht, is een van de drijvende krachten achter ‘Onderweg naar Rome’. “Ons filmproject is vorig jaar Kerst ontstaan. Onze jaarlijkse kerstwandeling door Barendrecht - met vaak wel 800 deelnemers - kon niet doorgaan door corona. We vatten het idee op om een film te maken, zodat mensen het kerstverhaal online konden kijken. Dat werd ‘Terug naar Nazareth’, die we in drie weken met elkaar hebben gerealiseerd. De film is via ons YouTubekanaal heel goed bekeken.” 

In de Veertigdagentijd zouden Barendrechtse kerken via stichting Hart voor Barendrecht meedoen met de Passion40daagse van Zingen in de Kerk. “Ook dat concert kon uiteindelijk niet doorgaan door de coronamaatregelen”, vertelt Marijke. Daarom ontstond het idee voor het maken van een nieuwe film. ‘Onderweg naar Rome’ moest dat worden, waarin de apostel Paulus - via flashbacks uit diverse bijbelverhalen - de boodschap van het evangelie vertelt. Marijke: “Het doel van de film is het evangelie verkondigen, maar ook om te laten zien hoe dat goede nieuws hier en nu nog steeds springlevend is. We kozen Paulus als verteller omdat de komst van het evangelie naar Europa bij hem begon.” 

Samen verbonden

De opnamen voor de film waren in Barendrecht. “Als locatie kozen we bijvoorbeeld de Dorpskerk, maar ook een schip van de scouting.” Ruim 40 vrijwilligers werkten mee. Het was niet moeilijk om die te vinden. “Mensen hadden veel zin om dingen te ondernemen, dat was lange tijd niet mogelijk”, vervolgt Marijke. “Op deze manier konden ze toch kleinschalig aan de slag. Iedereen genoot ervan dat dit met mensen uit verschillende kerken werd gedaan. Samen ben je verbonden in Christus, dat is heel waardevol en enthousiasmerend!”

Het script, het camerawerk, de montage, de regie: alles werd uitgevoerd door Barendrechters. Ook maakten ze kleding voor diverse rollen. “Geweldig om al die bevlogenheid te zien”, vertelt Marijke. “De welwillendheid om mee te werken was er gewoon. Er zijn veel uren in gaan zitten, maar het resultaat mag er zijn! Het mooiste moment is als je ziet wat het resultaat is geworden. Deze film smaakt naar meer!”

‘Onderweg naar Rome’ is te bekijken op het YouTubekanaal van de stichting Hart voor Barendrecht.

Bekijk hier de trailer van de film:

 

hartvoorbarendrecht.nl

 lees verder
 
Tv-programma 'Petrus in het land' portretteert kerken als vindplaats van geloof, hoop en liefde

KRO-NCRV maakt dit tv-programma in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland. Inspirerende voorgangers, verstilde kerkgebouwen en hoopgevende initiatieven van kerkleden: dat zijn de ingrediënten van iedere uitzending. De voorganger richt een korte meditatie en een zegenwens tot de kijker. Daarnaast is te zien hoe kerkleden hun geloof in de praktijk handen en voeten geven. Elke uitzending wordt afgesloten met een bijzondere vertolking van een kerklied. 

Aflevering 1: Utrecht - Van U is de ToekomstPetrus in het land start het nieuwe seizoen vanuit een speciale plek in Utrecht. Nu werk en scholen weer opgestart zijn vertelt ds. René de Reuver wat het betekent om vanuit het perspectief ‘van U is de toekomst' aan de slag te gaan. 

In de kerk in Woensdrecht wordt er voor de kerkdienst met servies gesmeten om uiteindelijk van de scherven gezamenlijk iets moois te maken, en vanuit Duitsland ontdekken we hoe hoogleraar radioastronomie en astrodeeltjesfysica Heino Falcke, spreker van de Protestantse Lezing 2021, naar de toekomst kijkt.

Protestantse Lezing 2021: Sterrenkundige Heino Falcke over Gods schepping

26 aug 2021 Pijl naar rechts

Volgende afleveringen komen onder meer uit Franeker, Ameland, Schiedam en Urk.

De KRO-NCRV maakt dit tv-programma met steun van de Protestantse Kerk in Nederland. Petrus in het land, vanaf zaterdag zaterdag 11 september wekelijks om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

 lees verder
 
Vluchtelingentent onderstreept kerstcampagne Kerk in Actie

Wie kent ze niet: de witte, plastic tenten. Die ‘s zomers de warmte niet tegenhouden, en ‘s winters de kou niet. Waar duizenden vluchtelingenkinderen noodgedwongen in opgroeien. Tijdens de komende kerstcampagne staat zo’n tent symbool voor de schrijnende vluchtelingenproblematiek waar Kerk in Actie aandacht voor vraagt. Gemeenten kunnen een gratis tent aanvragen als zij een concert of een sponsoractie voor tieners organiseren.

Concert

Gemeenten kunnen in de adventsperiode via Zingen in de Kerk, het eventlabel van de Protestantse Kerk, een (gratis) concert aanvragen en zo het werk voor vluchtelingenkinderen in Griekenland steunen. Ruim twintig artiesten staan klaar om te worden geboekt voor een bijzonder event. Het aanbod is breed: van Rob Favier tot de Urker Zangers en Gerald Troost. Ook voor kinderen en tieners zijn er diverse artiesten en groepen beschikbaar. Om de boodschap van het project te ondersteunen, kunnen gemeenten de vluchtelingentent bestellen. Zij bepalen - in overleg met Kerk in Actie of de artiest - zelf hoe zij de tent tijdens het concert inzetten. De tent kan ook de dag(en) voor of na het concert worden gebruikt, bijvoorbeeld op het kerkplein. Bijgeleverd wordt een pakket met aankleding en invulling waarmee bezoekers van de tent kennis kunnen maken met de verhalen van vluchtelingenkinderen. Gemeenten kunnen zo breed aandacht vragen voor de situatie waarin zij zich bevinden.

Sponsoractie voor tieners

Om samen met tieners in actie te komen voor vluchtelingen, heeft Kerk in Actie een sponsoractie rond de vluchtelingentent uitgewerkt. Tieners - andere gemeenten zijn natuurlijk ook welkom - bouwen daaromheen een eigen tentenkamp en bivakkeren hier een een dag(deel) en nacht. Familie, vrienden en bekenden kunnen hen sponsoren. Gemeenten die een tentenkamp willen organiseren, ontvangen hiervoor uiteraard een uitgebreide beschrijving. 

Magazine Geef licht! met adventsslinger

Een ander onderdeel van de kerstcampagne van Kerk in Actie is het minimagazine Geef licht! Dit magazine, dat gemeenten gratis in meerdere exemplaren kunnen aanvragen en op eerste adventszondag kunnen uitdelen, staat alles over vluchtelingenkinderen in Griekenland en wereldwijd. Bij het magazine zit een kaartenslinger om op te hangen. Deze slinger vertelt de verhalen van vier vluchtelingenkinderen en helpt gemeenteleden om op een bijzondere manier met hen mee te leven. Vanaf advent kunnen gemeenten elke zondag in de dienst één van de kinderen van de slinger ‘in the picture’ zetten. Hiervoor zijn materialen en liturgiesuggesties beschikbaar. Uiteraard is de collecte op kerstavond of Eerste Kerstdag ook voor het werk van Kerk in Actie in Griekenland.

Lees alles over de kerstcampagne van Kerk in Actie en het bestellen van de vluchtelingentent, het magazine Geef licht! en andere materialen.

 lees verder