zondag 19 juni 2022 om 10:00 uur

ds. Marcel Zijlstra Viering Heilig Avondmaal Koffiedrinken na de dienst
Voorganger(s): ds. Marcel Zijlstra
Tekst(en): 1e lezing: Jesaja 35:1-7 (NBV21) 2e lezing: Handelingen 3:1-10 (NBV21)
Ouderling(en): Jan Lacet
Organist: Pieter Jellema

Diaken: Maren te Rehorst

terug