zondag 17 oktober 2021  om 10:00 uur
Voorganger: ds. Gepke Kerssen
ds. Gepke Kerssen uit Zaltbommel
Ouderling: Gijsbert Blok
Organist: Pieter Reesink

Diaken: Maren te Rehorst
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Kerk in Actie Werekddiaconaat Kameroen
Samen werken aan een stabiele toekomst

terug