zondag 10 oktober 2021  om 10:00 uur
Voorganger: mevr. ds. Wil van Egmond
ds. Wil van Egmond uit Eindhoven
Ouderling: Peter Bosch
Organist: Pieter Jellema

Diaken: Chris Loermans
1e collecte: Diaconie
2e collecte: Protestantse Kerk Jong Protestant
Geloofsopvoeding door ouders en kerk samen

terug