Lied 730: Heer herinner U de namen Lied 730: Heer herinner U de namen
 
6 november - Speciale collecte voor de Voedselbank Oss en omgeving 6 november - Speciale collecte voor de Voedselbank Oss en omgeving
U kunt nog een gift overmaken naar de rekening van de diaconie
Diaconie Protestantse Gemeente Lith en Oijen
IBAN NL50RABO0373744811 
onder vermelding "voedselbank"
 
Predikanten Predikanten
Pastorale zorg
ds. Dick de Jong 
telefoon:  06-10164711
dm.dejong@xs4all.nl 

 
Interim-predikant
ds. Marcel Zijlstra
(dinsdag hoofdzakelijk werkzaam)
telefoon: 06-36533786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl