Gebed door ds. Marco Luijk, onze classispredikant Gebed door ds. Marco Luijk, onze classispredikant
Zo ver
is dit jaar
nog niet onderweg
of de wereld lijkt al weer in brand te staan:
de bestorming van het Capitool,
een eens machtige democratie in verval,
de leugen die voor waarheid wordt verkocht;
een vaccin dat de problemen moet oplossen,
we zijn er blij mee
en tegelijkertijd duurt het wachten lang,
en wie mag eerst en wie wordt laatste?
Er wordt wat opgeofferd
voor het behoud
van de macht
voor het ophouden
van de schijn
voor het verbloemen
van onze kwetsbaarheid.
Niets menselijks
is deze wereld vreemd
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm u.

/uploads/klant206/files/Nieuwsbrief januari 2021.pdf
terug