Predikanten Predikanten
Pastorale zorg
ds. Dick de Jong 
telefoon:  06-10164711
dm.dejong@xs4all.nl 

 
Interim-predikant
ds. Marcel Zijlstra
(dinsdag hoofdzakelijk werkzaam)
telefoon: 06-36533786
m.zijlstra@protestantsekerk.nl 
terug