Passion concert woensdag 17 april, 19:30 uur Passion concert woensdag 17 april, 19:30 uur


Kom ook naar het Passion concert in het kleine kerkje in Lith!!

Deze lokale Passion wordt georganiseerd door een enthousiast groepje jongeren. Tijdens de Passion wordt het verhaal van de laatste dagen van Jezus verteld. het verhaal  vertelt over de laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden heeft, zijn arrestatie en veroordeling tot de doodstraf. Bij de vertelling worden er eigentijdse liederen gezongen, passend bij de gebeurtenissen en de gezichtspunten van Jezus, Petrus, Judas en Maria. Liederen die o.a. worden gezongen zijn: Fragile, Fix you, Zwart wit en Mag ik dan bij jou. De daadwerkelijke veroordeling van Jezus door Pilatus zal worden uitgespeeld. We sluiten af met een hoopvol lied, vooruitlopend op Pasen.


Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te luisteren en mee te zingen.

Datum: woensdag 17 april
Tijd: 19:30 uur
Locatie: kerkje op de dijk, Lithse dijk 5 in Lith.

terug