"We weten niet of we elkaar morgen nog spreken"

"We weten niet of we elkaar morgen nog spreken"
De situatie in Gaza wordt met de dag rampzaliger: het water raakt op, voedsel is schaars en besmettelijke ziekten liggen op de loer. Kerk in Actie-partner DSPR blijft in contact met medewerkers ter plekke. Bij ieder gesprek klinkt als afscheid: “We weten niet of we elkaar morgen nog spreken.”
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl 
terug