En vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land En vele duizenden, ontheemd, gevlucht uit eigen land

Uit Petrus Nieuwsbrief 29 oktober 2022
terug