Kerkdiensten Kerkdiensten


Tot 28 juni géén kerkdiensten
Conform de laatste richttlijnen van het RIVM en de PKN, zullen er tot en met Pinksteren géén kerkdiensten en andere aktiviteiten gehouden worden in ons kerkgebouw.
Na raadpleging van de gemeenteleden zijn er op 7, 14 en 21 juni ook nog geen fysieke kerkdiensten.
Op 28 juni wordt de 1e aangepaste dienst gehouden met in achtneming van het protocol van de PKN.


Protocol kerkdiensten.pdf

terug