Januari Januari
Vieren en Verbinden
 
 
Januari
 
 
Tekening bij Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw
 bij de waterput (Johannes 4)
en
Gebed voor Week van de Eenheid,
ook met de Samaritaanse vrouw als leidraad.
 

Rechts boven:

 een hand uit de hemel overvloeiend van stromend Levend water.
Dit als symbool voor Jezus bij de waterput,
waar hij vertelt over Levend Water.
 
De groene ‘figuur’ die wegstroomt uit de hand,
is de Samaritaanse vrouw.
Zij heeft gehoord dat het Levende Water bedoeld is voor iedereen.
Dat waar en op welke manier je in God gelooft, niet uitmaakt.
 
De Samaritaanse vrouw uit het verhaal, hoorde nergens bij,
had geen verbinding met anderen.
Zij viel buiten het denkkader.
Daarom valt de tekening ook buiten het kader van de afmeting van het schildersdoek.
Hopelijk wordt de vrouw door het Levende Water verbonden
met mensen om zich heen.
Op de tekening stroomt zij met het water mee om verbinding te maken met mensen.
 
Het Levende Water is voor iedereen,
ongeacht de kleur van buiten of van binnen,
ongeacht of je binnen het geijkte denkkader valt of niet.
Het Levende water verbindt mensen met elkaar en brengt ze nader tot elkaar, gesymboliseerd in de centrale cirkel,
 een eenheid,
waar ieder tot zijn recht mag komen.
 
(Schilderij en tekst: Annet Blok)
terug