Gebed Gebed
Ds. Ruth van der Waall van de Nederlandse Protestantse Kerk in Parijs schreef een gebed naar aanleiding van de aanslagen in Frankrijk:

Levende God
We willen iets zeggen tegen u
maar hebben we wel woorden?
We zijn ontsteld
Opgeschrikt
door de aanslag in Nice
op een plaats, in uw huis,
waar mensen bemoediging, troost, proberen te vinden
woorden van dankbaarheid geuit worden
mensen een kaars opsteken


Hartverscheurend worden wij geconfronteerd met haat
We worden getroffen in wie we zijn
ons lijf is verkrampt


Levende God
Omringd door verdriet, wanhoop, boosheid 
bidden wij u
Verberg uw gelaat niet, wees met uw ontferming in ons midden
Help ons elkaar vast te houden 
in verbondenheid met onze broeders en zusters
of  we nu geloven of niet
en wat we ook daaronder verstaan
wij bidden u dat humaniteit in ons allen mag wortelen
Dat we staande mogen blijven tussen hoop en vrees. 


Heer ontferm U 
terug