Hij ging de weg zo eenzaam Hij ging de weg zo eenzaam
terug