Gebed voor de boeren

Gebed voor de boeren
God van de schepping, 

Wij danken U, Schepper van hemel en aarde. 
Wij danken dat U ons mensen schiep uit aarde. De aarde die ons voedt. 
Wij danken U voor het leven dat U geeft, elke dag opnieuw.
Leven dat mag bloeien, tot Uw eer. 

Wij danken U dat wij Uw aarde mogen bewerken en bewaren. 
Leer ons dit te doen vanuit Uw liefde en vanuit ontzag voor het wonder van het leven. 

U weet van de zorgen die er zijn. Zorgen over hoe het verder moet, zorgen over de toekomst van het boerenbedrijf. 
Wij bidden: Heer, ontferm U.

U weet van boosheid, verdriet, teleurstelling. Scherpe woorden die we spreken.
Wij bidden: Christus, ontferm U. 

U weet hoe belangen, meningen, mensen lijnrecht tegenover elkaar lijken te staan.
Wij bidden: Heer, ontferm U. 

Help ons te luisteren naar U en naar elkaar. 
Help ons te onderscheiden waar het op aan komt. 
Geef ons wijsheid, inspiratie, creativiteit en de ruimte om die aan te wenden, in verbondenheid met elkaar.
Laat uw Geest ons zal leiden.
Door Christus onze Heer.

Amen

Ds. Marco Batenburg,
voorzitter van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

 
terug