Gebed Gebed


Geef vrede

Machtige God, Schepper van deze wereld,
 
U die uw uitverkoren volk hebt bijgestaan, 
U die als baby bent gevlucht,
geef kracht aan hen die op de vlucht zijn.

Help hen die alles wat ze hadden moesten achterlaten, 
die zijn ontworteld uit hun eigen land.
Genees hun wonden,
geef ze kracht in hun wanhoop.

Verlicht wereldleiders zodat conflicten worden beëindigd. 
Zegen allen die zich inzetten voor de bescherming van vluchtelingen, 
die de woorden van uw evangelie in praktijk brengen.

Geef vrede aan de wereld, zodat we allen uw glorie prijzen,
met één mond en één hart.

Amen

- Father Panteleimon Papasynefakis
(directeur van Synyparxis, de hulporganisatie van de Grieks-Orthodoxe Kerk)

 
terug