December December
Tijdens de kerstviering zou het varken aan de orde kunnen zijn gekomen. Want in deze periode van het jaar speelde vroeger het varken een belangrijke rol. En dat werd ook gevierd met een varken aan het spit.Tijdens de kerstmiddag werden vergelijkbare herinneringen gedeeld; Het varken dat in het najaar geslacht werd en waar je de winter mee door kon komen. Vandaar ook onze uitdrukking ‘spaarvarken’. Het varken was een manier om te sparen. Het varken vetmesten om zo te zorgen dat je de sobere periodes kunt overleven. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus. Wat zegt het dat hij geboren is in een voederbak? Jezus is voedsel voor lichaam en ziel. Met Hem komen wij de winter door, de donkere, sobere periode in het leven. En over sparen gesproken. Wat we in Jezus investeren in tijd en aandacht, betaalt zich in veelvoud uit. Die tegoeden raken nooit op en verliezen nooit hun waarde. Als ik er zo over schrijf, had ik er bij nader inzien prima over kunnen preken. Maar dat heb ik niet gedaan, bang om in herhaling te vallen. Dan heeft u hierbij iets om over te mediteren.
 
terug