Dankdag voor gewas en arbeid 1 november 2023

Dankdag voor gewas en arbeid 1 november 2023

Heer onze God, 

wij komen tot U,
met de bede: leer ons bidden en danken.
Leg ons de juist woorden in de mond en in het hart. 

We zijn dankbaar. 
Ook dit seizoen zijn we niets tekort gekomen. 
Het land heeft zijn opbrengst gegeven. 
Ook al kunnen wij geen wasdom geven, 
we hebben behoorlijk onze hand gehad in de opbrengst van het land.
We hebben er goed van gegeten.
Wij danken U voor al wat grpoeide en bloeide,
voor eten en drinken in opvervloed.
Wij danken U voor de toewijding en liefde van boeren en tuinders.
Met liefde voor mens, dier en milieu hebben zij hun werk verricht.

Tegelijk zien we steeds scherper 
dat uw schepping een hoge prijs betaalt voor onze consumptie,
dat het zo niet verder kan.  

En we beseffen steeds meer 
dat onze dank tegen ons is. 
Daarom bidden wij: 
‘spreek zelf in ons het rechte woord’ (naar lied 944). 
Geef ons wijsheid om uw schepping, 
naar uw gebod, te bewerken en te bewaren (Gen. 2:15), 
zodat er voor ons en onze kinderen genoeg zal zijn,
tot lofprijzing van uw naam. 

Hoor onze dank en ons gebed,
in Christus’ naam. 

Amen. 

- Scriba ds. René de Reuver

terug