Erepenning voor Pieter Teekens Erepenning voor Pieter Teekens
Tijdens de eredienst van zondag 4 november is aan Pieter Teekens de Erepenning van de Federatie van Diaconieën uitgereikt.

Al jaren zet Pieter Teekens zich in voor mensen die het moeilijk hebben. Gesponsord en in samenwerking met de lokale supermarkt en de voedselbank brengt Pieter 4 keer in de week voedselpakketten rond. Op die manier zorgt hij er ook voor dat er veel minder voedsel onnodig wordt weggegooid. Nadat hij zijn termijnen als diaken in onze kerk had afgerond noemde hij zichzelf ‘Diaken buitendienst’. Een dubbelzinnige woordspeling typerend voor Pieter.
terug