40 dagentijd: Zet een stap naar de ander 40 dagentijd: Zet een stap naar de anderSchoenen aan
om met Hem op weg
te gaan.
Die ons voorgaat
naar de ander
ons voorgaat
naar leven
 
Zijn weg van liefde
blijkt zwaar.
Biddend zoeken
naar kracht
waar anderen slapen

God blijft waken
Wees houvast
terug